Företagsdonationer

Cancern berör oss alla på ett eller annat sätt. Också just nu skapar den berättelser i familjers, arbetsplatsers och våra närståendes liv. Berättelsernas utgång kan i hög grad påverkas genom cancerforskningen.

Genom att donera till Cancerstiftelsen medverkar ditt företag till att trygga en hög nivå på den finländska cancerforskningen. En donation till oss är en donation till varje finländare och hans eller hennes närstående.

Företagen kan göra skatteavdrag för donationer på 850–50 000 euro som riktats till cancerforskningen.

Jag vill gärna donera


Kontakt information


Klicka på Sänd-knappen och din beställning går vidare.