För företag

Cancerstiftelsens betydelse för forskarna är kanske större idag än någonsin tidigare, eftersom den offentliga forskningsfinansieringen under de senaste åren har minskat avsevärt.