För företag

Cancerstiftelsens betydelse för forskarna är kanske större idag än någonsin tidigare, eftersom den offentliga forskningsfinansieringen under de senaste åren har minskat avsevärt.

I framtiden vill vi leva i ett land där ingen längre dör i cancer. Detta mål kan vi uppnå endast om cancerforskningen utvecklas ytterligare. Vi behöver också ansvarsfulla företag som står vid vår sida och som delar samma dröm som vi har.

Information om donationerna:

  • Om du gör en donation på mer än 100 euro kommer du genast efter att du beställt fakturan eller betalat elektroniskt att automatiskt gå vidare till ”Tack”-sidan, där det finns en länk som du kan klicka på för att ladda ner materialet för vårt jubileumsår (banners osv.). Detta material får ditt företag använda.
  • Om ditt företag inte beställer en faktura utan gör en elektronisk donation direkt på internet, kan du beställa ett separat diplom från vår Givarservice på adressen donationer@cancer.fi. Till dem som beställt fakturan kommer diplomet att levereras tillsammans med fakturan.
  • Om du vill få med namnet på ditt företag (med en donation på minst 100 €) eller företagets logotyp (med en donation på minst 10 000 €) på Cancerstiftelsens webbplats för att visa att ni stöder den finländska cancerforskningen, så skicka oss gärna ett mejl på adressen donationer@cancer.fi.
  • Om ditt företag donerar minst 10 000 € och vill ha synlighet i jubileumsårets tackannonser som publiceras den 5 december I tidskriften Kauppalehti Optio, får du gärna skicka ett meddelande om detta till oss på Givarservice på adressen donationer@cancer.fi.
  • Företagen kan göra skatteavdrag för donationer till cancerforskningen om donationens storlek är mellan 850 euro och 50 000 euro.

Om du vill kan du även göra en donation via bankgiro och betala in pengarna på Cancerstiftelsens donationskonto.

Om du behöver hjälp med donationen, så kontakta gärna vår Givarservice: Tfn 09 1353 3286 eller donationer@cancer.fi