Festkommitté

Cancerstiftelsens festkommitté har ända sedan år 1998 ordnat olika evenemang, vilkas intäkter riktas direkt till den finländska cancerforskningen.

Under årens lopp har Festkommittén redan samlat in ca 2 miljoner euro.

Årligen ordnas flera evenemang för insamling av medel. Bland de största evenemangen som Festkommittén ordnat finns den årliga vetenskapsbalen, Hyvän Tahdon Gaala 2009 och musiktävlingen Syksyn Sävel 2012 i samarbete med MTV3.

Festkommittén har en egen fond i Cancerstiftelsen, ur vilken det har delats ut betydande stipendier under årens lopp. Ur fonden har delats ut stipendier för forskning i bröstcancer, prostatacancer samt genforskning och tarmcancer. Cancerstiftelsens stipendienämnd väljer de forskargrupper som beviljas stipendium.

Festkommittén har 12 medlemmar, som har valt cancerforskning som mål för sitt eget frivilligarbete. Medlemmarna är påverkare inom olika områden – vars och ens arbetsinsats är mycket viktig för att insamlingsmålen ska nås.

Festkommitténs grundare och hedersordförande är kommerserådet Satu Tiivola. Hedersmedlemmar är fru Leena Alahuhta, professor Sirpa Asko-Seljavaara, medicinalrådet Liisa Elovainio och statsrådet Riitta Uosukainen.

Ordförande för den egentliga kommittén är Jaana Keho-Kosonen och vice ordförande är Heli Vähäsilta. Övriga medlemmar är: Maria Aminoff-Backlund, Rina Blomqvist, Jaana Hiidenheimo, Anu Kivelä, Klara Kivilahti, Sari Lönnqvist, Marja Salokangas, Pirkko Söderman, Ansi Taulio-Korvenmaa och Laura Wilkki.

Evenemang 2018

Festkomitténs bal hålls den 17 november.

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare