Ekonomiskt stöd

När ett barn insjuknar i cancer, orsakar det familjen oro och dessutom kostnader och inkomstbortfall.

Familjerna behöver ekonomiskt stöd för att kunna sköta barnet och bekosta t.ex. resor från hemorten till sjukhuset.

Ett vackert sätt att göra gott, ett etiskt gåvaalternativ

Cancerstiftelsen stöder familjer som har råkat i ekonomiskt trångmål till följd av barnets cancersjukdom. En donation till familjer är ett vackert sätt att göra en god gärning före julen och är också ett varmhjärtat och etiskt julklappsalternativ, som behövs.

Bidrag som Cancerstiftelsen beviljar täcker inte alla kostnader som sjukdomen medför, men det kan ha en stor inverkan på familjens välbefinnande och sinnesstämning.

Familjer kan ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar. Det ställs inga villkor för hur bidraget används, utan familjen kan använda det som den finner bäst för barnets och hela familjens välbefinnande. År 2015 beviljades bidrag till 42 familjer.

Hjälp barnfamiljer i en svår situation:

Donationskonto: FI20 2344 1800 0032 29, referensnummer 2202.

Cancerstiftelsen beviljar ekonomiskt stöd till vuxna som drabbats av cancer och som på grund av sin sjukdom hamnat i en svår ekonomisk situation. Patienterna kan söka stödet via socialarbetarna vid sjukhusens canceravdelningar.

De medel som samlas vid Cancerstiftelsens julinsamling används huvudsakligen för att stödja cancerpatienter och familjer med cancersjuka barn.