Testamentdonation

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Men för att kunna gå mot nya genombrott behöver vi Er hjälp. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

Genom att upprätta ett testamente ger du dina efterkommande instruktioner om hur du vill att din egendom används. Om du inte har arvingar, övergår din egendom direkt till staten, om du inte har gjort ett testamente.

Donationen används till att finansiera finländsk cancerforskning enligt Cancerstiftelsens omsorgsfulla och sakkunniga prövning. Varje donation används i sin helhet till arbetet mot cancer.

Det är inte svårt att göra ett testamente

Det är viktigt att testamentet uppfyller vissa formkrav. Annars är det inte giltigt. Här får du några enkla råd som är bra att komma ihåg när du upprättar ett testamente.

  • Man kan göra ett testamente ensam eller tillsammans med sin make. Man kan göra testamentet på egen hand eller med hjälp av en jurist eller genom att vända sig till Cancerstiftelsen. Testatorn ska ha fyllt 18 år.
  • Ett testamente ska alltid upprättas skriftligt.
  • För testamentet behövs två ojäviga vittnen, som har fyllt 15 år och som inte är släktingar eller förmånstagare genom testamentet. Vittnena ska närvara samtidigt och bevittna testatorns underskrift. De ska känna till att det är fråga om ett testamente, men de behöver inte se innehållet i testamentet.
  • Till sitt innehåll ska testamentet vara så entydigt som möjligt. Om du vill kan du testamentera hela din egendom eller en del av den till Cancerstiftelsen. Du kan också bestämma att ditt testamente ska användas till verksamhet av ett visst slag.

Förvara testamentet på en säker plats hos dig eller i ett bankfack. Du kan också låta Cancerstiftelsen förvara testamentet eller skicka en kopia av det till oss.

Testatorn kan bestämma att Cancerstiftelsen åtar sig att sköta bouppteckningen, begravningsarrangemangen och skötseln av graven. Det är bra att skriva önskemålen tydligt i testamentet. Det är av största vikt att testatorn upplever att hans eller hennes önskemål beaktas.

Vi hjälper dig med att göra upp testamentet

Vi berättar gärna mera per telefon eller avtalar om ett möte med dig där vi berättar mera om hur man upprättar ett testamente. Kom ihåg att vi gärna hjälper dig med alla slags frågor kring testamenten – tveka alltså inte att kontakta oss.

Vi kan också ge dig kontaktuppgifter till en jurist som kostnadsfritt kan hjälpa dig att upprätta testamenteshandlingen.

I vår testamentsguide hittar du information om hur man upprättar ett testamente.

Du kan beställa testamentsguiden genom att fylla i formuläret nedan:

 

I ärenden som gäller donationer genom testamente får du hjälp av:

Asta Merenmies
Kundchef
Tfn. 050 5505 113
asta.merenmies@cancer.fi

Raija Jokila
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Tfn. 040 5903 848
raija.jokila@cancer.fi

Mona Vättö
Ekonomiplanerare
Tfn. 050 5668 830
mona.vatto@cancer.fi

Givarservice
Tfn. 09 1353 3286
donationer@cancer.fi