Månadsdonation

En regelbundet återkommande donation är det bästa sättet att stödja det långsiktiga arbetet mot cancer: framgångsrik cancerbehandling grundar sig på forskning som kan ha fortgått i decennier. Månadsdonation är också ett kostnadseffektivt sätt att donera, eftersom kostnaderna för donationen blir mindre vid månadsdonationer än andra sätt.

Jag vill gärna donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt


Kontaktinformation

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.