Månadsdonation

“Med dagens medicin har jag max 25 år kvar att leva”, berättar Johanna, som insjuknat i cancer. Genom att stöda cancerforskningen har du möjlighet att ge mer tid åt de insjuknade. Bli månadsdonator nu med blanketten nedan. Det tar inte lång tid, men ger de insjuknade och deras anhöriga mycket mer hopp.

Donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs


Kontaktinformation

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt