Engångsdonation

Med din donation stöder du den inhemska cancerforskningen och hjälper dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Varje fall av cancer är ett fall för mycket – hjälp oss alltså att sätta punkt för cancern.

Du kan också donera genom en kontoöverföring till Cancerstiftelsens donationskonto.

Jag vill gärna donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt


Kontakt information

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.