Engångsdonation

Vi har en dröm. I framtiden vill vi leva i ett land där ingen längre dör i cancer. Detta mål kan vi uppnå endast om cancerforskningen utvecklas ytterligare. Ge en bidrag till cancerforskningen.

Med din engångsdonation kan vi ge nytt hopp åt de insjuknade just nu när man genom forskningen försöker hitta möjligheter att bota deras cancer.

Gör en donation per SMS (15 €): skicka ett meddelande med texten TUEN15 till numret 16499. Donationen debiteras i samband med din telefonräkning.

Du kan också donera genom att göra en girering till Cancerstiftelsens donationskonto.

Jag vill gärna donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt


Kontaktinformation

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.