Engångsdonation

Vår dröm är att de kommande generationerna får bo i ett land, där ingen dör av cancer. Med er hjälp är det möjligt. Stöd den finländska cancerföreningen och ge ett bidrag nu.

Hjälp oss att rädda liv. Ge ett bidrag nu.

Gör en donation per SMS: skicka ett meddelande med texten TUEN10 eller TUEN30 till numret 16499 (donationen debiteras i samband med din telefonräkning).

Du kan också donera genom att göra en girering till Cancerstiftelsens donationskonto.

Jag vill gärna donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt


Kontaktinformation

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.