Engångsdonation

Gör en donation till den största insamlingen i Finland med målsättningen att bekämpa cancer.

Efter att du gjort donationen får du använda till exempel stödmärket Medfinansiär bland annat i sociala medier för att berätta att du är med och finansierar den finländska cancerforskningen!

Du kan också donera genom en kontoöverföring till Cancerstiftelsens donationskonto.

Jag vill gärna donera

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj bank från vilken månadsdonationen görs

Välj betalningssätt

Välj betalningssätt


Kontaktinformation

Fyll i dina kontaktuppgifter
Klicka ännu på Donera-knappen så att dina uppgifter sparas i Cancerstiftelsens donatorregister. Beroende på vilket betalningssätt du valt skickar vi dig antingen en blankett för inledning av direktbetalning per post eller anvisningar för en e-fakturabeställning per e-post.