Egen insamling

Genom att starta en egen insamlingspott är du med och samlar in pengar för cancerforskningen och rådgivningsarbetet som stöder patienterna.

Var tredje finländare insjuknar i cancer. Utöver den som insjuknat berörs vi alla av cancer – som närstående, vänner, släktingar, bekanta, grannar. En egen insamling är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa.

Du kan starta en egen insamling för att fira din bemärkelsedag eller i form av en minnesinsamling för att hedra en bortgångens minne. Du kan också starta en insamlingspott t.ex. för att sporra dig att nå ett idrottsmål: be vänner och kompisar sporra dig t.ex. i ett maratonlopp med en donation till cancerforskningen.

Starta en egen insamlingspott enkelt och behändigt på vår webbplats eller donera till en pott som redan finns. Med ditt exempel kan du också få andra att komma med och hjälpa; utmana också din närkrets, dina kolleger och dina bekanta att komma med! Om du inte vill ha en offentlig pott, kan du också starta den som en privat insamling.

Låt oss göra gott tillsammans!

Starta din egen insamlingspott >>>

Läsa mer om cancerforskningens senaste nyheter här.