Dagsverkesinsamling

Vill du hjälpa cancersjuka barns familjer och arbeta för bättre cancerbehandlingar? Lärare, anmäl din skola eller klass till Cancerstiftelsens dagsverkesinsamling!

Varje år får ca 30 000 finländare höra att de har cancer. Den insjuknade är ofta också en mor, far eller mor- eller farförälder. Cancern förändrar mångas liv. Den berör alla.

Cancerstiftelsens Dagsverkesinsamling är ett lysande tillfälle att stödja den inhemska cancerforskningen. Om du vill kan du också rikta intäkterna av insamlingen till Barncancerfonden eller Rosa bandet-insamlingen.

Genom att delta i dagsverket arbetar du för en bättre framtid!

Cancerstiftelsen finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående. Högklassig cancerforskning har gjort det möjligt att ständigt utveckla behandlingarna: för närvarande botas ca två av tre insjuknade, i framtiden förhoppningsvis alla.

Arbetet är dock inte ännu färdigt. Det lönar sig att satsa på den finländska cancerforskningen, eftersom ett genombrott redan går att skönja på många forskningsfronter. Nya, bättre behandlingsformer gör det möjligt att allt fler botas – låt oss tillsammans skaffa pengar för att hitta dem!

Närmare upplysningar om dagsverkesinsamlingen får du vid behov från Cancerstiftelsens givarservice:

Tfn 09 1353 3286
lahjoitukset@cancer.fi

Så här fungerar dagsverkesinsamlingen

  1. Anmäl er skola eller klass med formuläret nedan. Efter anmälningen skickar vi det material som behövs, såsom en dagsverkesblankett och en affisch, i elektronisk form till den ansvariga läraren.
  2. Ni kan välja en sådan tidpunkt för dagsverket som passar skolan under läsåret.
  3. Observera att Cancerstiftelsen inte försäkrar dem som deltar i dagsverkesinsamlingen.
  4. Ni kan rikta er donation antingen till Cancerstiftelsens allmänna insamling, till Rosa Bandet-insamlingen eller till Barnens Cancerfond. Kom ihåg att ange ändamålet ni valt i Tilläggsuppgifter-fältet i formuläret nedan.
  5. Arbetsgivaren betalar in dagsverkesavgiften till Cancerstiftelsens konto med ett bankgiro som finns på dagsverkesblanketten och använder referensnumret. Varje skola får sitt eget referensnummer.<
  6. Ordna dagsverkesinsamlingen och njut av den fina erfarenheten!
  7. Var stolta över er prestation och ert bidrag till bättre cancerbehandlingar! I slutet av läsåret sänder vi er också ett diplom för ert fina arbete!
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ