Tutkijat ovat huolissaan rahoituksen jatkumisesta

Syöpäsäätiö teetti alkuvuodesta kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin syöpätutkijoiden kokemuksia tutkimusrahoituksesta. Samalla kysyimme myös tutkijoiden tulevaisuuden näkymiä ja unelmia. Kyselyn toteutti puhelinhaastatteluina Kantar TNS ja siihen vastasi 97 syöpätutkijaa.

Kysely osoittaa, että Syöpäsäätiön kaltaiset yksityiset säätiöt ovat hyvin merkittävässä roolissa siinä, että syöpätutkimusta voidaan tulevaisuudessa tehdä Suomessa. Yksityiset säätiöt ovat tutkimustyön tärkein rahoittaja. Niiden osuus syöpätutkimuksen kokonaisrahoituksesta on 39 prosenttia. Suomen Akatemia on toiseksi merkittävin rahoittaja 22 prosentin osuudella. Vastausten perusteella syöpätutkimuksen julkinen rahoitus on vähentynyt ja yliopistolta saatavan perusrahoituksen saaminen on vaikeutunut.

Yli 70 prosenttia tutkijoista koki, että rahoituksen saaminen tutkimustyölle on vaikeutunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös kilpailu rahoituksesta on koventunut. Tutkijan työajasta saattaa mennä jopa neljännes rahoituksen hankkimiseen. Tämä tapahtuu tutkimustyön edistämisen kustannuksella. Hankalinta rahoituksen saaminen on tilanteessa, jossa tutkija perustaa oman tutkimusryhmän ja pyrkii vakiinnuttamaan sen toiminnan.

Yliopistot tarjoavat tutkijoille ympäristön, mutta eivät juurikaan rahoita tutkimusta, joten käytännössä rahoitus haetaan muualta. Tutkijat tuntevat epävarmuutta työnsä tulevaisuuden suhteen: yli puolet tutkijoista kantoi huolta rahoituksen jatkuvuudesta.

Syöpäsäätiön rooli rahoittajana on kasvanut

Viidennes tutkijoista pitää Syöpäsäätiön rahoitusta merkittävänä omalle tutkimustyölleen. Lähes kaikki kertoivat Syöpäsäätiön rahoituksen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa tai ainakin pysyvän ennallaan. Tällä hetkellä Syöpäsäätiön apurahat kattavat 19 prosenttia haastateltujen syöpätutkijoiden rahoituksesta.

Unelmana mullistaa syövänhoito

Kysely selvitti myös tutkijoiden haaveita ja unelmia työssään. Vastaukset kuvaavat hyvin tutkijoiden motivaatiota ja omistautumista työlleen. Tutkijat toivovat kehittävänsä hoitomuotoja, jotka mullistaisivat nykyisen syövän hoidon ja auttaisivat erityisesti levinneiden tai vaikeasti hoidettavien syöpien paranemisessa. Moni tutkimushanke etsii ratkaisuja syövän hoidon kehittämiseksi tehokkaammaksi ja yksilöllisemmäksi. Unelmana on myös löytää syövän geneettiset riskitekijät.

Syöpäsäätiö rahoittaa kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen lisäksi psykososiaalista syöpätutkimusta. Syöpäpotilaan hoidon jälkeinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen edistäminen mainittiin myös vastauksissa tavoitteena. Eräässä vastauksessa tutkijan unelmana oli sairastuneen perheen ja erityisesti lasten tukeminen, jotta lapset eivät oireilisi koulussa vanhemman syövän vuoksi.

” Vain niin kauan kuin tutkimuksen löydökset tehdään kotimaassa, uudet ratkaisut on mahdollista saattaa viivästyksittä suomalaisten syöpäpotilaiden hyväksi. Adolf Ehrnroothia mukaillen: Suomalainen syöpätutkimus on puolustamisen arvoinen asia.”

Juha Klefström, tutkimusryhmän johtaja, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

Tee lahjoitus tutkimukseen, joka pelastaa henkiä: www.syopasaatio.fi/lahjoita

 

Paytrail käyttöehdot