Valtaosa esimerkiksi rinta- ja eturauhassyövistä on hyväennusteisia ja lähes 90 prosenttia potilaista on elossa 10 vuoden kuluttua. Osalla syövistä ennuste on kuitenkin merkittävästi huonompi. Erilaiselle ennusteelle on useita eri syitä:

    • Ensimmäinen tekijä on syövän sijainti elimistössä. Jos syöpäkasvain alkaa kehittyä elimeen, joka on selkeästi rajoittunut ympäristöönsä nähden, on todennäköistä, että syöpä pysyykin pitempään yhteen elimeen rajoittuneena, varhaisvaiheen tautina. Kasvain on tällöin helpompi poistaa kokonaisuudessaan leikkaushoidolla. Tällaisia ovat esimerkiksi rinta-, eturauhas- ja kohtusyöpä kun toisaalta ruokatorvi- ja munasarjasyöpä ovat esimerkkejä syövistä, jotka on vaikea poistaa kokonaan leikkaushoidolla.
    • Kasvaimen biologiset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi sen leviämistaipumukseen. Mitä enemmän pahanlaatuiseksi muuttumiseen liittyviä muutoksia syöpäkudoksessa on, sen hanakammin se lähettää syöpäsoluja verenkiertoon ja imusuonistoon. Sen seurauksena kehittyy etäpesäkkeitä esimerkiksi keuhkoissa, maksassa, aivoissa, luustossa tai imusolmukkeissa.
    • Kasvaimen levinneisyyteen toteamishetkellä vaikuttavat myös sen aiheuttamat oireet. Vähän tai epämääräisiä oireita aiheuttavat syöpätyypit eivät herätä syöpäepäilyä sen enempää potilaassa kuin lääkärissäkään. Sen sijaan selkeät oireet kuten ylimääräinen verenvuoto, nopeasti kasvava kyhmy tai voimakas kipu saavat potilaan hakeutumaan nopeammin hoitoon.

 

Hoidoilla pyritään hidastamaan taudin etenemistä ja lievittämään oireita

Syöpäsoluilla on erinomainen kyky muuntautua ja tulla vastustuskykyisiksi annetuille hoidoille. Ne oppivat korjaamaan syöpälääkkeiden aiheuttamia vaurioita. Kun syöpä uusiutuu, selvitetään sen laajuus ja keskustellaan hoitovaihtoehdoista potilaan kanssa. Tätä edeltää yleensä useiden lääkäreiden yhteinen keskustelu parhaasta vaihtoehdosta. Uusiutunutta syöpää on usein vaikeaa parantaa pysyvästi, mutta hoidoilla voidaan hidastaa taudin etenemistä ja lievittää oireita. Hoitoja valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota sivuvaikutuksiin ja elämänlaatuun.

Lahjoittajien tukea tarvitaan sekä parempien hoitojen kehittämiseen että syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa tukemiseen.

Syöpäsäätiö tukee sekä pitkäjänteistä korkeatasoista tutkimustyötä että tarjoaa ammattitaitoista tukea syöpään liittyvissä kysymyksissä potilaille ja heidän läheisilleen.

Uusien tutkimusmenetelmien avulla pystytään määrittelemään yhä tarkemmin eri syöpien alatyyppejä. Tätä voisi verrata perheenjäsenten ominaisuuksien selvittämiseen. Vaikka sukunimi on sama, ovat kaikki perheenjäsenet yksilöitä. Tämä tietäen hoitoja kehitetään yhä yksilöllisempään suuntaan. Pyrkimyksenä on antaa potilaille paras mahdollinen hoito sekä välttää haittavaikutuksia ja korkeita kustannuksia. Tämä on tärkeää kehitettäessä kaikkien syöpätyyppien hoitoa, mutta erityisen tärkeää se on huonoennusteisissa syövissä. Niiden osalta parempien lääkehoitojen kehittämisellä on ratkaiseva rooli.

Tutkimustyö on välttämätöntä syöpähoitojen kehittämiseksi. Tästä ovat yhtä mieltä sekä potilaat, heidän läheisensä, tutkijat ja potilaita hoitava henkilökunta. Menestyksellisen tutkimustyön tekeminen edellyttää lahjakkaita ja hyvin kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneita tutkijoita. Lisäksi tarvitaan riittävät resurssit tutkimuksen tekemiseen. Suomessa on useita erinomaisia tutkimusryhmiä, mutta niiden saama julkinen rahoitus on vähentynyt uhkaavasti. Tämä korostaa yksityisten säätiöiden ja niille lahjoituksia suuntaavien henkilöiden merkitystä tutkimuksen taloudellisena tukijana.

Teksti: Seija Grénman

Kirjoittaja on synnytys- ja naistentautiopin professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan Naistentautien klinikan ylilääkäri.

Kuva: Jouko Keski-Säntti