Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan.

Tiina Saarto toimii palliatiivisen lääketieteen professorina Helsingin yliopistossa. Kuva: Ari Aalto /Helsingin yliopisto

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa joka ajoittuu elämän loppuvaiheeseen viimeisille elinviikoille. Syöpäpotilaat muodostavat suurimman yksittäisen palliatiivisen hoidon ryhmän, mutta hoidon tarve on ilmeinen myös muissa kroonisissa sairauksissa.

Tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä. Suomessa arviolta 30 000 henkilöä tarvitsee palliatiivista hoitoa vuosittain elämän loppuvaiheessa. Lisäksi palliatiivista hoitoa tarvitaan jo aiemmin esimerkiksi syövän hoitojen aikana, jotta potilaat voivat elää mahdollisimman aktiivista elämää ilman haittaavia oireita.

Viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut kehitystä. Palliatiivisen hoidon koulutusta on lisätty ja erikoistuneita yksiköitä on tullut lisää. Hoidon saatavuus ei kuitenkaan ole tasa-arvoista. Suomessa on edelleen alueita, missä osaavaa palliatiivista hoitoa ei ole saatavilla. Myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa on puutteita.

Syöpäsäätiö on mukana rahoittamassa palliatiivisen ja saattohoidon valtakunnallisen hoitostrategian laatimista. Hyvin järjestetty, osaava palliatiivinen hoito parantaa vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua, auttaa heitä sopeutumaan ja tukee heitä, jotta he voivat elää mahdollisimman normaalia elämää ilman tarpeetonta kärsimystä. Kuoleman lähestyessä saattohoidolla turvataan arvokas kuolema ja tuki läheisille. Hyvä palliatiivinen hoito tulee olla kaikkien saatavilla.

Teksti: Tiina Saarto

Kirjoittaja on palliatiivisen lääketieteen professori Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) palliatiivisen yksikön ylilääkäri.

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroin palliatiivisen hoidon kehittämistä Suomessa. Syöpäsäätiö on esimerkiksi rahoittanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyden hankkimiseen liittyvää koulutusta. Tuen avulla pula palliatiiviseen hoitoon perehtyneistä lääkäreistä helpottui merkittävästi.